inzerce práce, brigády

- soukromá i firemní inzerce práce a brigády zdrarma.
Nabídka práce, brigády
Inzerce práce, brigáda
inzerce knih, časopisu
inzerce prace a brigady
inzerce zvířat
elektro inzerce
inzerce muzika
inzerce počítače a příslušenství
ostatni inzerce
inzerce
inzerce auto - moto
reality inzerce
nabytek inzerce
inzerce muzika
sport inzerce
seznamka
inzerce dětské potřeby

Občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR. Způsobilost k právním úkonům bezúhonnost. Velmi dobrá znalost jednacího jazyka. Negativní lustrační osvědčení. ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském inženýrském studijním programu technického směru nebo ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu technického směru; praxe v administraci počítačové sítě a správě aplikací alespoň 3 roky; dobré odborné znalosti; dobré organizační a řídící schopnosti komunikační a koncepční schopnosti. Schopnost zvládat stressové situace. samostatnost odpovědnost spolehlivost kreativita iniciativita a flexibilita; zodpovědnost a důslednost při vykonávání práce; schopnost týmové práce; znalost serverových technologií společnosti Microsoft; znalost databázových nástrojů společnosti Microsoft; znalost síťových prostředí LAN MAN a WAN; znalost virtualizačních nástrojů VMware; zkušenosti s projektových řízením ICT projektů; Vítáno: znalost informačních systémů veřejné správy (ISVS); znalost problematiky veřejné správy; vlastnictví ECDL certifikátu; ŘP sk. "B". Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup dle dohody. Plat bude stanoven dle započitatelné praxe ve 12 PT v rozmezí od Kč 18 150 do Kč 27 290 . Uchazeč podá písemnou přihllášku v níž uvede: název pozice na níž se hlásí; jméno příjmení a titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; číslo OP nebo dokladu o povolení k pobytu jde li o cizího státního příslušníka; datum a podpis uchazeče; kontaktní telefon; korespondenční adresu je li odlišná od adresy trvalého pobytu. K přihlášce nutno přiložit: životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních odborných znalostech a dovednostech; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce. Cizí státní příslušník předloží obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. Pokud takový doklad domovský stát nevydává doloží se bezúhonnost čestným prohlášením. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; originál nebo ověřenou kopii Lustračního osvědčení; Čestné prohlášení dle zákona č. 451 1991 Sb. LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: 25.2.2011!!! Místo a způsob podání přihlášky: v obálce zřetelně označené "Výběrové řízení na vedoucího odd. správy IT na OI" osobně v podatelně Městského úřadu Sokolov nebo písemně na adresu Městského úřadu Sokolov. Bližší informace na tel.č.: 359 808 153 pan Richard Přibyl personální oddělení.
Inzerát do inzerce práce, brigády vložen: 28.01.2011
plat: 18150- 27290 Kč
nabídka práce
výuční list v oboru praxe v oboru min. 5 let. Částečná znalost NJ vítána. ŘP sk. "B" vítán. Jednosměnný provoz. Pracovní poměr na dobu určitou poté možnost prodloužení. Nástupní plat: 17 000 Kč hrubého. Kontakt na tel.č. : 724 338 502 352 696 257 pan Řehoř. Splňuje § 20 odst. 1 písm. a b c. zákona č. 435 2004 Sb. o zaměstnanosti.
Inzerát do inzerce práce, brigády vložen: 27.01.2011
plat: 17000 Kč
výuční list v oboru zámečník popř. příbuzném. Praxe min. 10 let. Časová flexibilita. Pracovní poměr na dobu určitou poté možnost prodloužení. Osobní kontakt na pracovišti popř. telefonický na č.: 724 335 559 pan Jánský. Splňuje § 20 odst. 1 písm. a b c. zákona č. 435 2004 Sb . o zaměstnanosti.
Inzerát do inzerce práce, brigády vložen: 27.01.2011
plat: 14000 Kč
výuční list v oboru zkoušky z vyhl. 50 1978 Sb. § 5 6. ŘP sk. "B". Platové podmínky: 80 120 Kč hod. dle praxe. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Bližší informace na tel.č.: 359 574 120 603 507 230 pan Brož Jaromír Splňuje § 20 odst. 1 písm. a b c. zákona č. 435 2004 Sb. o zaměstnanosti.
Inzerát do inzerce práce, brigády vložen: 27.01.2011
plat: 80- 120 Kč
PT 11 Pracovní poměr na dobu určitou (po dobu dočasné nepřítomnosti stávající úřednice mateřská a rodičovská dovolená). Předpokládaný nástup: 1.3.2011! (převažující náplň: vedoucí úředník odboru ekonomiky a financí sestavuje rozpočet města a příspěvkových organizací zpracovává rozpočtové výhledy zajišťuje systém financování organizace řídí práce spojené s účetní evidencí a provádí finanční vypořádání a sestavuje závěrečný účet. Řídí odbor ekonomiky a financí jako celek). VŠ vzdělání v magisterském studijním programu nebo VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu. ŘP sk. "B". Znalost práce na PC. státní občan ČR u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR znalost jednacího jazyka způsobilost k právním úkonům bezúhonnost. Splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451 1991 Sb. kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky České republiky a Slovenské republiky ve znění pozdějších předpisů. Vítáno: zvláštní odborná způsobilost pro správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum případně pro jiné správní činnosti; praxe ve vedoucí funkci nebo při výkonu správních činností v prac. poměru k územnímu samosprávnému celku nebo služebním poměru ke státu; případně ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce; znalost právních předpisů z oblasti veřejné správy. Náležitosti písemné přihlášky: jméno příjmení a titul uchazeče datum a místo narození státní příslušnost místo trvalého pobytu číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu jde li o cizího státního občana. Datum možného nástupu datum a podpis uchazeče příp. telefonní kontakt. K písemné přihláce nutno přiložit: životopis ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává doloží se bezúhonnost čestným prohlášením). úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; úředně ověřená kopie osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 451 1991 Sb. lustrační osvědčení a čestné prohlášení ve smyslu 4 odst. 3 zákona č. 451 1991 Sb. nevztahuje se na občany narozené po 1.12.1971. další doklady které se týkají odborné způsobilosti uchazeče. Písemnou přihlášku s požadovanými doklady lze podat osobně případně zaslat na adresu: Městský úřad Kraslice tajemník městského úřadu nám. 28. října 1438 358 20 Kraslice nejpozději do 31.1.2011 do 16 00 hod. (včetně)!!! Bližší informace na tel.č.: 352 370 440. Splňuje § 20 odst. 1 písm. a b c. zákona č. 435 2004 Sb. o zaměstnanosti.
Inzerát do inzerce práce, brigády vložen: 25.01.2011
plat: 16750- 25190 Kč
vyšší odborné vzdělání. Znalost práce na PC (Microsoft Word). Komunikativní schopnosti. PP na dobu určitou 1 rok. Nástup možný ihned. Jednosměnný provoz. Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Martin Hámor tel. 352 306 230. Splňuje § 20 odst. 1 písm. a b c. zákona č. 435 2004 Sb. o zaměstnanosti.
Inzerát do inzerce práce, brigády vložen: 25.01.2011
plat: 18420 Kč
s atestací možno i bez atestace (absolvent) uvedený plat je nástupní + příplatky. Možnost ubytování na ubytovně. Kontakt: MUDr. Fialová Zuzana tel.: 352 520 369; Bc. Lenka Lacmanová tel.: 353 115 641 Splňuje § 20 odst. 1 písm. a b c. zákona č. 435 2004 Sb. o zaměstnanosti.
Inzerát do inzerce práce, brigády vložen: 22.01.2011
plat: 18500 Kč
výuční list v oboru praxe v oboru vítána. ŘP sk. "B". Jednosměnný provoz. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Kontakt na tel.č.: 777 948 975 pan Dengler. Splňuje § 20 odst. 1 písm. a b c. zákona č. 435 2004 Sb. o zaměstnanosti.
Inzerát do inzerce práce, brigády vložen: 21.01.2011
plat: 10000 Kč
min. středoškolské vzdělání (stavební zaměření). Praxe v oboru podmínkou. ŘP sk. B. Znalost práce na PC (WORD EXCEL rozpočtový program EuroCalc 3). Výše mzdy: 15.000 Kč až 20.000 Kč čistého. Pracovní poměr na dobu neurčitou. NUTNÝ TELEFONICKÝ KONTAKT PŘEDEM na č.: 607 117 963 paní Dimitrovová. Splňuje § 20 odst. 1 písm. a b c. zákona č. 435 2004 Sb. o zaměstnanosti.
Inzerát do inzerce práce, brigády vložen: 19.01.2011
plat: 15000- 20000 Kč
výuční list v oboru popř. prokazatelná praxe v oboru bez vyučení. Jednosměnný provoz. Pracovní poměr na dobu neurčitou se zkuš. dobou. Mzda: 8000 Kč + prémie. Nutno si předem telefonicky domluvit schůzku na č. 602 444 998 pan Ziegler (ředitel). Splňuje § 20 odst. 1 písm. a b c. zákona č. 435 2004 Sb. o zaměstnanosti.
Inzerát do inzerce práce, brigády vložen: 13.01.2011
plat: 8000 Kč
<< předchozí 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 další >>


Copiright © prace.euinzerce.cz 2007 - Nabídka práce, brigáda
Chcete mít i Vy svoji soukromou nebio firemni stránku levně a kvalitně? kontaktujte nás.


  www.capreality.cz/   www.rekvalifikace.com/  www.ucetnictvi-dudr.cz/  http://www.boty-toratora.cz/     domácí práce, INZERCE ZDARMA